Zdunska Wola

ZDUŃSKA WOLA, Poland.

Побывалал 8 Apr 15 e-lub

Historia Miasta Zduńska Wola

Okres do 1825 (do nadania praw miejskich)
Lata 1825 - 1918 (przemysłowy rozwój miasta)
Lata 1918 - 1945 (okres międzywojenny i okupacja)
Wpisani w karty historii
Społeczność żydowska Find more about Weather in Zdunska Wola, PL